Posted on 10.09.2011. in Novosti

Natjecaj.JPG

 

Natječaj je otvoren do 9.10.2012.

 

            Temeljem članka 6., stavak 1. Odluke o stipendiranju i članka 8. Pravilnika o dodjeli stipendije i članka 25. točka 8. Statuta Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, Upravni odbor Obrtničke komore Osječko-baranjske županije raspisuje

 

  NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima koji se

obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja

za šk.g. 2012/2013. godinu 

 

I.                   OPĆI PODACI

       Upravni odbor Obrtničke komore Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu Komora) raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima za šk.g. 2012/2013.

       Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Komore i web stranici Komore www.okobz.hr

       Obrtnička komora Osječko-baranjske županije će stipendirati učenike prvih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za slijedeća deficitarna obrtnička zanimanja:

 –         zidar

–         tesar

–         bravar

–         stolar

–         tokar

–         alatničar

       Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana raspisivanja.

       Prijavu na natječaj za učenike podnose osobno roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Upravni odbor Komore.

 

II.                UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

       Pravo na stipendiju ostvaruju učenici upisani u prvi razred srednje strukovne škole koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja.

 Pravo na stipendiju ostvaruju učenici:

–         koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,

–         koji imaju status redovitog učenika, što dokazuju potvrdom o upisu u školu

–         koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano 5 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,

–         koji nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije, što dokazuju pisanom izjavom roditelja/staratelja učenika.

  

III.             KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA  

       Kriteriji za dodjelu stipendije su:

–         opći uspjeh iz svih predmeta u 7.-om i 8.-om razredu osnovne škole

–         socijalni status 

                 

IV.              DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA  

      Uz prijavu za dodjelu stipendije odnosno drugog oblika financijske potpore kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi: 

  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  2. potvrda o upisu u školu
  3. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu
  4. pisana izjava roditelja / staratelja učenika, da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendija
  5. svjedodžbe 7. i 8. razreda
  6. socijalni status kandidata dokazuje se:

–         potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

–         potvrdom srednje škole o redovitom školovanju kandidata i člana obitelji izvan Osječko-baranjske županije,

–         potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja / staratelja,

–         izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,

–         preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,

–         potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj

  1. životopis

 

V.                 BROJ I VISINA STIPENDIJA 

      Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 5 stipendija učenicima za šk.g. 2012./2013.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

–         500,00 kuna mjesečno 

 

VI.              NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE  

      Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se 30 dana od dana objave natječaja na adresu: 

Obrtnička komora
Osječko-baranjske županije
31000 OSIJEK, Svilajska 35/II 

s naznakom „Natječaj za stipendije“. Natječaj za 2012./2013. godinu otvoren je od 6. rujna 2012. godine do 6. listopada 2012. godine. Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35 ili na web stranici Komore www.okobz.hr 

  

VII.           ZAVRŠNE ODREDBE  

      Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

      Obavijest s utvrđenim listama kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljeno na oglasnoj ploči Komore i web stranici Komore www.okobz.hr najkasnije u roku 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. 

      O dodjeli stipendija odlučuje Upravni odbor Obrtničke komore Osječko-baranjske županije na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu Komore.

Temeljem konačne Odluke o dodjeli stipendije s zakonskim zastupnikom (roditelj / staratelj) maloljetnog korisnika zaključuje se ugovor o korištenju sredstava.

 STIPENDIRANJE – zahtjev – OTVORI ( word dokument )

 Izjava o članovima zajedničkog kućanstva – OTVORI( word dokument )

Izjava o dodatnim stipendijama – OTVORI( word dokument )