DONESENA ODLUKA O MJERI NAPLATE DUGA S OSNOVE KOMORSKIH DOPRINOSA

Posted on 8.05.2012. in Novosti

logo.jpgUpravni odbor Obrtničke komore Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 02.05.2012. godine donio je Odluku o otpisu kamata obrtnicima koji imaju dospjeli dug s osnove komorskog doprinosa u paušalnom iznosu i komorskog doprinosa od dohotka.
Tom odlukom definirano je kako obrtnik treba podnijeti zahtjev za otpis kamata Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije. Po jednokratnoj uplati osnovnog duga uz predočenje uplatnice Obrtnička komora će otpisati kamate.
Odluka se odnosi na rok od 90 dana počevši od 02.05.2012. godine.
Za sve potrebne informacije možete se obratiti Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35, tel. 031/310-160.