EU projekti

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije priprema nekoliko EU projekata o kojima ćete biti uskoro obaviješteni.

11.9.2014.