Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Program : Mladi na djelu za 2012. godinu

Dostupna sredstva za prijavitelje iz Hrvatske iznose 1.448.274 € raspoređena su na sljedeći način:

 Razmjene mladih 353.108,00 €

 • Inicijative mladih 129.618,00 €
 • Demokratski projekti mladih 78.898,00 €
 • Europska volonterska služba 527.346,00 €
 • Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU 115.908,00 €
 • Plan osposobljavanja i suradnje 102.028,00 €
 • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima 72.931,00 €
 • Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima 68.436,00 €

Više pojedinosti:

– Programski vodič za program Mladi na djelu

– Nacionalne smjernice i prioriteti dodatna pravila

za prijavu i provedbu projekata programa Mladi na djelu u Republici Hrvatskoj

Mladi i osobe koje rade s mladima su osnovna ciljna skupina Programa. Međutim, Program dopire do ove ciljne skupine pomoću predlagača. Stoga se uvjeti za sudjelovanje u Programu odnose na te dvije skupine: sudionike (pojedinci koji sudjeluju u Programu) i predlagače (u većini slučajeva, pravno uspostavljene organizacije). I za sudionike i za predlagače uvjeti sudjelovanja ovise o tome iz koje zemlje dolaze.

Detaljnije o mogućim prijaviteljima u Programskom vodiču za program Mladi na djelu za 2012. godinu:

http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1324480653_Programme_Guide_2012_hrv_final.pdf

Opći ciljevi navedeni u pravnoj osnovi programa Mladi na djelu su:

 • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
 • razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
 • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
 • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
 • promicanje europske suradnje u području mladih.

Opći ciljevi će biti provedeni na razini individualnih projekata, uzimajući u obzir stalne i godišnje prioritete.

Prijavitelji iz Hrvatske mogu prijavljivati projekte Agenciji za mobilnost i programe EU unutar sljedećih Akcija i podakcija::

5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima

http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=105