Podnošenje projektnih prijedloga za 2012. godinu u okviru Programa Unije Marco Polo II.

Ciljevi programa Marco Polo II su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitosti i održivosti prometnog sustava. U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv, „morske autoceste“ i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja.

Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama programa (EU, Norveška, Island, Lihtenštajn i Hrvatska), samostalno ili u konzorciju sastavljenom od dva ili više subjekata.. S obzirom da se na natječajima većinom za financiranje uzimaju u obzir veliki projekti, preporuka je da mala i srednja poduzeća osnuju klastere i nastupaju zajednički.

Na natječaj se mogu javiti tvrtke u privatnom i državnom vlasništvu, sudionici u organizaciji prijevoza;

 • cestovni ili željeznički prijevoznici,
 • morski ili riječni prijevoznici,
 • špediteri,
 • terminali,
 • morske i riječne luke,
 • veliki proizvođači koji sami organiziraju svoj prijevoz,
 • udruženja (ako su osnovana kao zasebne pravne osobe).

Program je namijenjen onima koji:

 • imaju ideju o novom servisu koji prebacije teret sa ceste na more, željeznicu ili unatarnje plovne putove
 • ideju o inovatinoj aktivnosti kojom se uklanjaju strukturalne barijere u teretnom prijevozu u EU
 • ideju o obrazovnoj aktivnosti kojoj je cilj unaprijediti vođenje poslovanja ili znanje na području logistike teretnog prijevoza
 • ima dodanu vrijednost na europskoj razini
 • nije održiv u početnim godinama
 • ali ima velik potencijal i održiv je u budućnosti
 • projekt nema negativni učinak na tržišno natjecanje i konkurenciju

Čisti infrastrukturni projekti, istraživački i razvojni projekti te projekti čiji su rezultati isključivo studije nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog programa (manja infrastrukturna ulaganja, odnosno, infrastrukturne adaptacije su dozvoljene).

Program je centraliziran, provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije Europske komisije kojoj se izravno podnose projektni prijedlozi.

Neki od primjera projekata dobre prakse objedinjeni su u brošuri koju je prevela Europska poduzetnička mreža Hrvatske a možete ju preuzeti ovdje.

Za sufinanciranje projekta u okviru ovog poziva na raspolaganju je 64.6 milijuna eura. Iz proračuna programa financira se između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnosti.

Prioritete u 2012. godini čine pomorski projekti s ciljem zaštite okoliša, projekti unutarnje plovidbe i željeznice s pojedinačnim vagonskim prijevozom.

Poziv je objavljen 20. lipnja 2012., a rok za predaju projektnih prijedloga je 21. rujan 2012.

 

Europska komisija objavila je poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je projektima jačanja kapaciteta novih ili manje iskusnih organizacija civilnog društva koje predstavljaju grupe građana koje su nedovoljno zastupljene u društvu ili na neki drugi način doprinose jačanju takvih skupina kao što su manjinske skupine, osobe s invaliditetom, žene na tržištu rada, djecu i LGBT skupine.

Minimalan iznos potpore po pojedinom projektu iznosi 50.000,00 eur, a makismalan iznos 100.000,00 eur. Na natječaj se mogu javiti nevladine organizacije, ustanove visokog obrazovanja i nezavisne politiške funacije (ne političke stranke), iz zemalja članica Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU.

Trajanje projekta je od 12 do 24 mjeseca.

Rok za dostavljanje concept note-a je 01. listopada 2012. Potpune prijave projektnih prijedloga slati će samo projekti koji prođu evaluaciju concept note-a.

CIP EKO INOVACIJE

CIP Eko-inovacije je inicijativa Europske komisije koja se provodi u okviru Programa za poduzetništvo i inovacije CIP EIP, komponente programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme – Program za inovacije i konkuretnost Europske unije), čiji je cilj potpora inovacijama i malim i srednjim tvrtkama u EU.

Kroz ovogodišnji CIP Eko-inovacije natječaj dostupno je 34,8 milijuna eura, a prijavljivati se mogu pravne osobe iz država članica Europske unije i dodatnih 10 zemalja koje sudjeluju u programu (Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Izraela, Crne Gore, Srbije i Turske).

Natječaj je otvoren svim pravnim osobama iz prihvatljivih država, ali prioritet će se dati malim i srednjim poduzetnicima (MSP). Potiču se klasteri prijavitelja i projekti kojima se postiže dodana vrijednost na europskoj razini, te koji imaju izražen potencijal tržišne replikacije.

Prilikom osmišljavanja projektne ideje, važno je imati na umu tri najvažnija aspekta programa CIP Eko-inovacije: korist za očuvanje okoliša, gospodarska (ekonomska) korist te doprinos projekata inovacijskom razvoju.

Glavni prioriteti financiranja u 2012. godini su recikliranje materijala, proizvodi za održivo graditeljstvo, sektor hrane i pića, voda, te zeleno poslovanje (uspostava procesa u poslovanju, plasiranje proizvoda i usluga koji pozitivno utječu na okoliš).

CIP Eko-inovacije podupiru projekte koji se bave prvom aplikacijom ili tržišnom replikacijom ekoinovativnih tehnika, proizvoda, usluga ili praksi od EU važnosti, koje su već pokazale tehnički uspjeh, ali zbog tržišnih rizika još uvijek nisu penetrirale na tržište. Projekti bi trebali pridonijeti uklanjanju prepreka za razvoj i širu primjenu eko-inovacija, stvoriti i povećati tržišta za vezane proizvode te poboljšati konkurentnost tvrtki iz Europske unije na svjetskim tržištima. Projekti bi također trebali ciljati na smanjenje utjecaja na okoliš, povećanje učinkovitosti pri korištenju resursa ili poboljšanju okolišnog učinka tvrtki, posebice malih i srednjih poduzeća.

Europska komisija će sufinancirati odabrane projekte do maksimalnog iznosa od 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave se podnose isključivo putem elektronske prijave na stranicama programa Eko inovacije.

Krajnji rok za prijavu je: četvrtak, 6. rujna 2012. do 17 sati (lokalno vrijeme u Bruxellesu).

Savez za energetiku Zagreba objavio je hrvatsku verziju teksta natječaja CIP Eko-inovacije za 2012. godinu.

Više informacija