Raspisan novi natječaj za IPARD, mjeru 302

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD Agencija), nadležna za operativnu provedbu programa IPARD, raspisala je 4. javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 “Razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti.

Prijave na javni natječaj zaprimaju se od 20. kolovoza do 24. rujna 2012.

Novi natječaj će se provesti prema izmijenjenom Pravilniku za Mjeru 302 ( NN 72/2012 – 30.06.2012; NN 93/2012 – 10.08.2012.).

U nastavku podsjećamo na osnovne informacije i novosti vezane uz Mjeru 302

programa IPARD.

Mjera 302: Razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti

    Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikropoduzetnika (do 10 zaposlenih, uz vrijednost aktive do 2 milijuna eura ili godišnji promet do 2 milijuna eura), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba. Iznimka su ulaganja u dječje vrtiće gdje su kod izgradnje podnositelji prijave mikropoduzeća registrirana kao ustanova od javnog interesa i nisu obavezni biti u sustavu PDV-a, odnosno kod rekonstrukcije/opremanja su podnositelji prijave javne ustanove u rangu mikropoduzeća, koje također ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi sektori za Mjeru 302: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, usluge, prerada na poljoprivrednim gospodarstvima, obnovljivi izvori energije

 

NOVOSTI U MJERI 302:

Svi sektori:

– tijekom trajanja IPARD programa, podnositelj može ostvariti potporu za

prihvatljiva ulaganja do najviše 975.000 EUR, ako se jedno od ulaganja

odnosi na obnovljive izvore energije i 450.000 EUR u svim ostalim

slučajevima.

– u sklopu dokumentacije koja se prilaže prijavi za natječaj potrebno je

imati neobvezujuće pismo namjere banke o kreditiranju.

Sektor ruralnog turizma

– prihvatljiva ulaganja u naseljima razvrstanima u razrede “C” i

“D” (ranije samo D).

Sektor proizvodnje gljiva

– ovaj sektor je prebačen u IPARD Mjeru 101.

Sektor usluga

– kod ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju/opremanje dječjih vrtića –

korisnici su mikropoduzeća registrirana kao institucije od javnog

interesa/javne ustanove u rangu mikropoduzeća, te kao takvi ne moraju biti

u sustavu PDV-a.

Sektor obnovljivih izvora energije

– prihvatljivi svi oblici obnovljivih izvora energije (ranije samo

bioplinska postrojenja).

– korisnici su fizičke i pravne osobe u rangu mikropoduzeća (ne moraju biti

u upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava).

– ulaganja nisu prihvatljiva za domaćinstva.

Sektor prerade na poljoprivrednom gospodarstvu

– prihvatljiva dodatna ulaganja u preradu ribe, začinskog, ljekovitog,

aromatičnog bilja te gljiva (ranije samo meso, mlijeko, voće i povrće).