HOK organizira i sufinancira nastup članova na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2018.

Posted on 24.01.2018. in Novosti

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2018. (IHM 2018.).

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u svijetu sa preko 1.100 izlagača iz 60 država. Sajam je mjesto prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset godina, a koji će posjetiti preko 130.000 posjetitelja.

Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2018. godine održava se u 7 moderno opremljenih paviljona sajma, paralelno sa sajmom „GARTEN MŰNCHEN 2018.“,  na površini izlaganja od 75.000 m koja obuhvaća tematski grupe izlaganja: „Tehnika i transport“, „Gradnja i modernizacija“, „Stanovanje i uređenje“, „Obrtništvo i malo poduzetništvo kao generator razvoja gospodarstva“, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, domaćicu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb te postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.

U nastavku dostavljamo osnovne informacije, a u privitku prijavu te uvjete nastupa na sajmu:

Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2018. (IHM 2018.)www.ihm.de

Adresa sajma: Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München; Njemačka

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 07. – 13.03.2018.;

Radno vrijeme sajma: 09,30 – 18,00 sati

Štand HOK-a i izlagača HOK-a: paviljon C2, međunarodne izložbe, štand br.: C2/464,

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 78,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 104,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 156,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 208,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)      podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA15. 01. 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru  adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

 

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Dražen Horvat

Telefon: 01/48 06 650; Telefaks: 01/48 46 610, Elektronička poštadrazen.horvat@hok.hr

Darko Prister

Telefon: 01/48 06 639, Elektronička pošta: darko.prister@hok.hr

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Prijava izlaganja članovi HOK-a

Prijava izlaganja poduzetnici koji nisu članovi HOK-a