Odluka o uvjetima i kriterijima za otpis KD – Covid 19 i Zahtjev za otpis