ISHOĐENJE UVJERENJA KUĆNOG BROJA ZGRADE

Posted on 1.07.2014. in Novosti

Obavještavamo obrtnike o provedbi ishođenja Uvjerenje o kućnom broju temeljem Zakonom o prebivalištu (NN. 144/2012) koji je stupo na snagu 29.12.2012. godine (Izmjenama i dopunama Uredbe o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN. 158/2013), te Pravilniku o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN. 027/2013))

U članku 2. određeno je:
– prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi
– adresa u smislu ovoga Zakona je ulica ili trg i kućni broj, evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo
– na adresi koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica, ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta

Sukladno navedenom, obavještavamo obrtnike, koji imaju prijavljeno sjedište obrta ili izdvojenog pogona na adresi koja ima oznaku b.b., da usklade dokumente i ishode Uvjerenje o kućnom broju u Područnom uredu za katastar, te provedu izmjene u Uredu za gospodarstvo u Obrtnom registru i MUP, kako bi nesmetano mogli obavljati djelatnost, odnosno registrirati vozilo u obrtu.