Izmjene i dopune Zakona o radu

Posted on 30.07.2013. in Novosti

Poštovani obrtnici,

dostavljamo obavijest o izmjenama Zakona o radu (objavljene u NN 73/2013), koje su stupile na snagu s početkom srpnja 2013.

Za obrtnike nekoliko je manjih, ali važnih izmjena:

1.Ugovor o radu na određeno vrijeme i nadalje je iznimka te mora postojati određeni objektivan razlog za isto. Međutim, prvi takav ugovor s radnikom više ne mora biti ograničen na tri godine jer trajanje ovisi o razlogu, koji mora biti naveden.

 

Ako je prvi ugovor na određeno vrijeme trajao kraće od tri godine, novi ugovor može se sklopiti na određeno vrijeme tako da ugovori ukupno ne mogu trajati dulje od tri godine. Također, za novi ugovor mora postojati objektivan razlog.

Ako je prvi ugovor trajao dulje od tri godine, novi se ugovor na određeno vrijeme ne može sklopiti. Prekid kraći od dva mjeseca ne utječe na računanje trogodišnjeg razdoblja za ugovor na određeno vrijeme. Ako je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme bez razloga ili ako se ne poštuju propisana trajanja, smatrat će se ugovorom na neodređeno vrijeme.

2. Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto i osamdeset sati godišnje.

 

I nadalje prekovremeni rad ne smije prelaziti osam sati tjedno, a promjena znači da više nema mjesečnog ograničenja kojeg je zamijenilo ograničenje unutar godine dana.

3. Radniku se ne može odrediti dnevni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od osam sati dnevno, niti tjedni odmor kraći od 20 sati.

 

Pravilo je i nadalje 12 sati odmora između dva radna dana, no iznimno može biti skraćeno na osam sati, ali samo punoljetnim radnicima na sezonskim poslovima koji se obavljaju dvokratno i uz uvjet korištenja zamjenskog odmora. Minimalno osam sati dnevnog i 20 sati tjednog odmora ne može se ograničiti čak niti kolektivnim ugovorom.

 4. Izričito je propisano da je nepoštivanje uvjeta rada, od stane radnika na probnom radu, opravdan uvjet za otkaz.

 

Otkazni rok u takvom slučaju iznosi najmanje sedam dana.

5. Od 1. srpnja 2013. ukidaju se radne knjižice.

 

Poslodavac treba vratiti radnicima radne knjižice najkasnije do 30. rujna 2013. godine, a prije povrata treba precrtati sve nepopunjene rubrike te staviti o tome bilješku uz pečat i potpis.