Poslovanje u EU

Vodič za izaslanje radnika u EU

Posted on 12.07.2013. in Novosti, Poslovanje u EU

Vodič za izaslanje radnika u EU

Pročitajte detaljni vodić za izaslanje radnika u EU. Vodić – otvori ( pdf )   Dodatne informacije : Temeljem zaprimljene obavijesti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ovim putem Vas izvješćujemo da Republika Hrvatska s državama članicama Europske unije [ 1 ] u obvezama i pravima iz sustava socijalne sigurnosti zaposlenih i samozaposlenih osoba primjenjuje tzv. „uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti“ [ 2 ] .   Uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti sadrže potpun sustav pravila čija je svrha osigurati da se na osobe, koje se...

Cijeli tekst

Uvjeti poslovanja u Europskoj uniji

Posted on 10.07.2013. in Poslovanje u EU

Uvjeti poslovanja u Europskoj uniji

I Sloboda pružanja usluga i pravo poslovnog nastanka u EU Sloboda pružanja usluga ostvaruje se obavljanjem obrta, tj. pojedinci koji obavljaju tu vrstu djelatnosti. II Pravo poslovnog nastana Pravo je obrtnika državljana država članica s područja Zajednice na pokretanje, započinjanje i obavljanje samostalne djelatnosti u drugoj državi članici. III Sloboda pružanja usluga Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatskim poslovnim subjektima (obrtnicima) omogućeno je slobodno pružanje usluga (povremeno, sporadično, privremeno, jednokratno) u svakoj državi članici EU, a...

Cijeli tekst

Prijava A1 za osobe koje rade u više država EU

Posted on 9.07.2013. in Poslovanje u EU

Prijava A1  za osobe koje rade u više država EU

PRIJAVA ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST U DVIJE ILI VIŠE DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI ODREĐIVANJA ZAKONODAVSTVA KOJE SE PRIMJENJUJE Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja osoba koja inače obavlja jednu ili više različitih djelatnosti, kao zaposlena i/ili samozaposlena osoba, u dvije ili više država članica Europske unije i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osnovno pravilo za osobe koje se kreću unutar Europske unije je da se na njih primjenjuje sustav socijalne sigurnosti samo jedne države članice. Ukoliko se radi o osobama koje obavljaju djelatnost kao zaposlene...

Cijeli tekst