NA SKUPŠTINI OBRTNIČKE KOMORE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE SVEČANO PRISEGNULI SUCI SUDA ČASTI HOK-E, TE DODIJELJENA PRIZNANJA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Posted on 24.01.2013. in Novosti

logo.jpgDana 20. prosinca 2012. godine održana je 5. sjednica Skupštine Obrtničke komore Osječko-baranjske županije na kojoj su suci Suda časti dali svečane prisege, te su dodijeljena Priznanja Hrvatske obrtničke komore.

Prisega sudaca Suda časti HOK-a imenovanih za mandatno razdoblje 2012.-2016.

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na svojoj 14. sjednici održanoj dana 18. listopada 2012. godine donio je Odluke o imenovanju predsjedništva Suda časti HOK-a i članova prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore. Navedene odluke stupile su na snagu danom donošenja.

Na listu prvostupanjskih vijeća imenovan je 91 sudac (od toga 42 predstavnika obrtnika, 26 pravnika i 23 predstavnika potrošača), a na listu drugostupanjskih sudaca imenovana su 22 suca (od toga 10 obrtnika, 8 pravnika i 4 predstavnika potrošača).

Sud časti nadležan je za provođenje postupaka radi povreda trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, povreda na štetu naučnika te povrede akata i ugleda Komore, područnih obrtničkih komora, udruženja obrtnika i njihovih tijela.

Pri odlučivanju o odgovornosti za počinjenje navedenih povreda Sud časti posebnu pažnju posvećuje poštivanju osnovnih načela obveznih odnosa, a posebno načelu savjesnosti i poštenja u poslovanju kao i zaštiti interesa članova Komore, te očuvanju cjelovitosti komorskog sustava kao i zaštiti digniteta tijela organizacije koje ga čine

Putem rada Suda časti HOK-a provodi se Zakon o obrtu i Zakon o zaštiti potrošača, potiče, razvija i štiti poslovne i trgovačke običaje i poslovni moral te štite potrošači. Sud časti HOK-a osigurava i zaštitu ugleda cjelokupnog komorskog sustava, kako među svim njegovim dijelovima tako i prema javnosti pri odlučivanju o odgovornosti članova za počinjenje aktima propisanih povreda.

Postupke pred Sudom časti HOK-a vode ugledni pravni stručnjaci (suci redovnih sudova, profesori pravnih fakulteta; među kojima je u mandatu 2000.-2004. godine bio i sadašnji predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović), kao i ugledni predstavnici obrtnika i udruga za zaštitu potrošača.

Na listu sudaca prvostupanjskih vijeća za Obrtničku komoru Osječko-baranjske županije imenovano je 5 sudaca.

1. ALMA MEHMEDOVIĆ, viši sudski savjetnik, predsjednica prvostupanjskog vijeća Suda časti HOK-e

2. STIPO VLAHOVIĆ, obrtnik, sudac prvostupanjskog vijeće Suda časti HOK-e

3. ANDRIJA PLELI, obrtnik, sudac prvostupanjskog vijeće Suda časti HOK-e

4. MIRA BRUMERČAK-LUKAČEVIĆ, predstavnik potrošača, sudac prvostupanjskog vijeća Suda časti HOK-e

5. MAJA KOROV, predstavnik potrošača, sudac prvostupanjskog vijeća Suda časti HOK-e

 

Dodijeljena priznanja Hrvatske obrtničke komore

Povodom obilježavanja 160. godina organiziranog obrta u Republici Hrvatskoj Hrvatska obrtnička komora je 2012. godine dodijelila priznanja Komore.
PRIZNANJE Komore dodijeljeno je

UDRUŽENJU OBRTNIKA NAŠICE – za suradnju s Hrvatskom obrtničkom komorom i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije i doprinosu razvoja obrtništva
POVELJA KOMORE dodijeljena je

HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI – ŽUPANIJSKOJ KOMORI OSIJEK – za izniman doprinos razvoju obrtništva i obrtničkih institucija
POVELJA KOMORE dodijeljena je

Obrtnici BISERKI HEN iz Belog Manastira – za izniman doprinos razvoju obrtništva i obrtničkih institucija