Najava seminara – Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Posted on 16.04.2019. in Novosti

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije najavljuje seminar – Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji će se održati 22. svibnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, Svilajska 35/II, Osijek.

15. veljače ove godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, 14/19) kojim je ukinuto, ali i dodano nekoliko novih obaveza poslovnim subjektima. Cilj seminara je sudionike upoznati s obavezama koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Teme koje se planiraju obraditi su: obavezne evidencije o otpadu, predaja otpada sakupljačima, upisi u očevidnike prijevoznika, trgovaca, posrednika, izvoznika i uvoznika otpada, nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, dozvola za gospodarenje otpadom i sl.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je 2 do 3 sata, ovisno o broju i interesu sudionika. Stručni seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje u kojem nakon svake teme sudionici postavljaju pitanja te im se na konkretnim primjerima objašnjavaju zakonske odredbe.

Poziv i prijavnica za seminar biti će objavljeni naknadno 6. svibnja 2019. godine.

Kratki životopis predavača:

Vesna Petrović, magistrica zaštite okoliša – posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u predmetnom području, kako u privatnom tako i u vladinom sektoru. Obnašala je mjesto stručnog savjetnika 11 godina u Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike u Zagrebu. Od srpnja 2018. postaje vlasnik i direktor tvrtke FOLDER d.o.o. za konzalting i pripremu projekata u području kružne ekonomije i gospodarenja otpadom, a od rujna iste godine je stalni sudski vještak za područje zaštite okoliša. Sudjelovala je na brojnim projektima zaštite okoliša i EU sufinanciranim projektima (MOVECO, LIFE HRVATSKA 2016., EU PHARE 2006., CARDS projekt, projekt ZELENA AGENDA itd.).