NIŽA CIJENA STRUJE ZA OBRTNIKE

Posted on 27.04.2016. in Novosti

Poštovani obrtnici,
iskoristite mogućnost opskrbe električnom energijom po nižim cijenama, temeljem sporazuma Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije sa HEP Opskrbom.
Sama ušteda ovisi o visini i načinu potrošnje, a preciznu uštedu kao i sve uvjete, svaki obrtnik može saznati pozivom na broj 098/983-7805 (Tomislav Milošević).
Potrebna dokumentacija su: Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom i Potvrda o podmirenom komorskom doprinosu.
Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom nalazi se na stranici HEP-a http://www.hep.hr/opskrba/kupci/ugovor.aspx.
Potvrdu o podmirenom komorskom doprinosu član HOK-a može dobiti u svome matičnom udruženju obrtnika ili u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije.