Odbori i komisije

Odbori i komisije radna su tijela Komore koja se osnivaju prema potrebi.
Odbori, kao stručna tijela, pripremaju materijale za sjednice Upravnog odbora kao što su elaborati, analize, stručni prijedlozi i mišljenja.
Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja iz područja rada Komore.

Poslovnik o radu odbora i komisija Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

1. Odbor za financije

Članovi Odbora za financije Komore

  • RENATA ZUBAJ, Udruženje obrtnika Osijek
  • STJEPAN BIROVIĆ, Udruženje obrtnika Donji Miholjac
  • IVAN GALIČIĆ, Udruženje obrtnik Valpovo