Odbori i komisije

Odbori i komisije radna su tijela Komore koja se osnivaju prema potrebi.
Odbori, kao stručna tijela, pripremaju materijale za sjednice Upravnog odbora kao što su elaborati, analize, stručni prijedlozi i mišljenja.
Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja iz područja rada Komore.

Poslovnik o radu odbora i komisija Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

1. Odbor za financije

Članovi Odbora za financije Komore

  1. Jasminka Opančar, UO Donji Miholjac
  2. Vlado Rechner, UO Đakovo
  3. Damir Paulić, UO Baranja