Organizacija i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 20. GENERALNOM BH SAJMU ZEPS, Zenica, 1. – 5.10.2013.

Posted on 10.07.2013. in Novosti

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati kolektivan nastup članova na:

20. GENERALNOM BH SAJMU ZEPS 2013 u Zenici, najvećoj sajamskoj manifestaciji u BiH.

Izložbeni program sajma obuhvaća: građevinarstvo, elektro-industriju, strojogradnju, proizvodnju i preradu metala, preradu drveta, preradu plastičnih masa, gumu, izradu alata i naprava, izradu namještaja i opreme za uređenje doma, energetika, IT tehnologije…

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijave za nastup na sajmu te Vas molimo da ih pošaljete članovima zainteresiranima za nastup u što ranijem roku kako bismo pravovremeno pripremili izložbu. Zainteresirani se mogu javiti direktno u HOK, ili putem POK-ova, u kojem slučaju Vas molimo da nam što prije pošaljete njihove prijave.

Naziv sajma/adresa: 20. GENERALNI BH SAJAM ZEPS 2013, Kučukovići 2/VI, p.p. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, www.zeps.com

Termin održavanja: 1 5.10.2013.

Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Zenici 2013. štand veličine 28m2, paviljon međunarodnih izlagača

Cijena izlagačkog prostora po principu ključ u ruke za članove HOK-a iznosi:

Broj nastupa sufinanciranje HOK-a Cijena za izlagača-člana HOK-a (KN/m2)
Za prva dva nastupa

50%

1.039,00

Za treći i četvrti nastup

40%

1.246,84

Za svaki sljedeći nastup

30%

1.454,65

*Broj nastupa računa se od 01.01.2010. godine, primjenom novog Pravilnika o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Puna cijena nastupa: 2.078,00 KN.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju i hostesu na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Zenica-Zagreb i postavu na štandu. Dakle, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Kod prijave nastupa izlagač treba dostaviti:

1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj

2) podatke o robi koja se šalje na sajam

3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu Podaci za carinu.

 

ROK PRIJAVE NASTUPA: 9. kolovoza 2013.

 

 

Dostava prijavnog materijala – u područne obrtničke komore ili direktno u HOK.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa izvođača štanda.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije vezane uz sajam u Zenici, uvjete nastupa ili tehnička pitanja vezana uz nastup u organizaciji HOK-a, zainteresirani obrtnici/poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Darko Prister ili Dražen Horvat, odnosno putem e-maila na: darko.prister@hok.hr ; hok@hok.hr ; drazen.horvat@hok.hr

Prilog :

Prijavnica za sajam – Otvori.