Organizacija ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza u Osječko-baranjskoj županiji

Posted on 4.02.2011. in Novosti

autoput.jpgZakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) određuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u cestovnom prometu, pravna ili fizička osoba mora biti upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza, te imati licenciju.

Jedan od uvjeta za dobivanje licencije je da osoba odgovorna za prijevoze ima odgovarajuću stručnu osposobljenost.

Prijevoznik mora biti stručno osposobljen ili imati, zaposlenu osobu, odgovornu za prijevoz koja je stručno osposobljena. Stručno je osposobljena osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza.

  • Osobe koje imaju višu ili visoku stručnu spremu cestovnog smjera oslobođene su obveze polaganja ispita.
  • Osobe koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u upravljanju prijevozom dužne su položiti posebni dio ispita.
  • Osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili strojarskog smjera oslobođene su polaganja dijela ispita iz predmeta koje su tijekom svog obrazovanja položili.
  • Osobe koje su do 31.07.2010. stekle najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza oslobođene su obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza.

Svi prijevoznici dužni su regulirati stručnu osposobljenost do 31. srpnja 2011. godine.

 Uslijed uvida u evidenciju kandidata iz Osječko-baranjske županije koji su do sada uspješno položili navedeni ispit, procjenjuje se kako još uvijek veliki broj prijevoznika nije regulirao stručnu osposobljenost.

Temeljem učestalih zamolbi prijevoznika da se ispitni rok održi u Osječko-baranjskoj županiji kako bi im se olakšao pristup ispitu, te smanjili putni troškovi predsjednica Povjerenstva za provedbu ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, donijela je odluku o održavanju izvanrednog ispitnog roka u navedenoj županiji.

 Izvanredni ispitni rok u Osječko-baranjskoj županiji planira se održati sredinom ožujka 2011.g. Zainteresirani prijevoznici koji žele pristupiti polaganju ispita na navedenom roku, dužni su poslati prijave do 25. veljače 2011.g. s obaveznom napomenom na prijavnici: “za ispitni rok u Osijeku“.

 U slučaju da se za ispitni rok u Osijeku prijavi manje od 30 kandidata, ispitni rok se neće održati, te će svi kandidati biti upućeni na ispitni rok koji će se redovno održati u Zagrebu.

 Kompletnu dokumentaciju za prijavu ispita poslati na:

poštom: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Odjel za organizaciju rada cehova Prijava za polaganje ispita Ilica 49/2 10 000 Zagreb

ili    fax-om: 01/4846-681    ili    mail-om: matija.justament@hok.hr

 Za sve dodatne informacije:

  1. http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_prijevoznike

Dokumenti :
Uputa za prijavu ispita

Prijavnica

Primjer izjave za 5 godina iskustva

Često postavljana pitanja