Potvrde Suda časti HOK-a o dobrom ugledu

Posted on 17.02.2014. in Novosti

Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar mjera izrečenih pravomoćnim presudama Suda. Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra (čl. 29 Pravilnika Suda časti HOK-a).

Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog domaćeg i/ili međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika.

Informacije o podnošenju zahtjeva mogu se dobiti u svakoj područnoj obrtničkoj komori i udruženju obrtnika (http://www.hok.hr/cro/adresar_pok_uo ).
Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faxom na br. 01/48-46-610.

Kako bi našim članovima olakšali pribavljanje navedenih potvrda ponuđena su dva obrasca zahtjeva za izdavanje potvrda.