Potvrde Suda časti HOK-a o dobrom ugledu

Posted on 2.04.2012. in Novosti

aisrael.org.jpg
Sud časti Hrvatske obrtničke komore vodi Registar mjera izrečenih pravomoćnim presudama Suda.
Na pisani zahtjev člana Komore Sud časti HOK-a izdat će uvjerenje/potvrdu o neizricanju mjera, sukladno podacima iz Registra (čl. 29 Pravilnika Suda časti HOK-a).
Sud časti HOK-a izdaje potvrde o dobrom ugledu, većinom kao prilog ponudbenoj dokumentaciji, s ciljem sklapanja poslovnih ugovora, kao i potvrde koje se prilažu zahtjevu za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog domaćeg i/ili međunarodnog cestovnog prijevoza robe i/ili putnika.
Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faxom na broj 01/48-46-610.
Kako bi našim članovima olakšali pribavljanje navedenih potvrda, ponuđena su dva obrasca zahtjeva za izdavanje potvrda.

Obrazac zahtjeva – licencija za javni prijevoz – Otvori
Obrazac zahtjeva – dobar ugled – Otvori