Prestanak obveze isticanja OIB-a za prijevoznike

Posted on 11.06.2019. in Novosti

Dana 13. lipnja 2019. stupa na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Od 13. lipnja 2019. prijevoznici koji obavljaju prijevoz:

  • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz,
  • autobusom namijenjenim za javni prijevoz putnika,
  • teretnim vozilom kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta,
  • autobusom koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe,
  • teretnim vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i
  • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe

neće biti obvezni istaknuti OIB obrta na bočnim stranama vozila.

Poveznica na objavu u Narodnim novinama: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18.), propisano je da vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe moraju, uz uvjete određene drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete koji se odnose na izgled, starost, uređaje i opremu vozila (čl. 13. st. 1.). Ovaj se Zakon ne primjenjuje na javni prijevoz tereta i prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, na prijevoz za osobne potrebe te na prijevoz putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 koja imaju najviše četiri + jedno putničko mjesto.

      Ti posebni uvjeti propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Nar. nov., br. 50/18. i 56/19., dalje: Pravilnik).

      Navedenim Pravilnikom propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta te vozila kojima se obavlja prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, a čiji su vlasnici ili korisnici fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe. Pri tome se vozilom podrazumijevaju osobni automobili namijenjeni obavljanju autotaksi prijevoza, obavljanju drugih dopuštenih oblika javnog prijevoza putnika i iznajmljivanja vozila sa vozačem, autobusi namijenjeni obavljanju shuttle prijevoza, povremenog prijevoza, posebnog linijskog prijevoza, javnog linijskog prijevoza i mikroprijevoza, teretna motorna vozila namijenjena javnom prijevozu tereta te osobni automobili, autobusi i teretna motorna vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

      U dokumentu ispod nalazi se prikaz obveznih podataka na bočnim stranama vozila ovisno o korištenju i vrsti vozila.