Prijava A1 za osobe koje rade u više država EU

Posted on 9.07.2013. in Poslovanje u EU

PRIJAVA ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST U DVIJE ILI VIŠE DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI ODREĐIVANJA ZAKONODAVSTVA KOJE SE PRIMJENJUJE

Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja osoba koja inače obavlja jednu ili više različitih djelatnosti, kao zaposlena i/ili samozaposlena osoba, u dvije ili više država članica Europske unije i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Osnovno pravilo za osobe koje se kreću unutar Europske unije je da se na njih primjenjuje sustav socijalne sigurnosti samo jedne države članice. Ukoliko se radi o osobama koje obavljaju djelatnost kao zaposlene osobe ili kao samozaposlene osobe, primjenjuje se zakonodavstvo države u kojoj obavljaju svoju djelatnost. Iznimku od ovog pravila predstavljaju osobe koje istovremeno ili naizmjence obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU.

Za te osobe određena su posebna pravila o određivanju zakonodavstva koje se na njih primjenjuje. Osoba koja obavlja djelatnost u dvije ili više država članica EU, dužna je o tome obavijestiti nadležnu ustanovu u državi prebivališta. Ako osoba propusti svoju obvezu, postupak za određivanje zakonodavstva koje se na tu osobu primjenjuje provodi se po službenoj dužnosti, čim se sazna za takvu činjenicu.

Nadležna ustanova u državi prebivališta, nakon provedenog postupka provjere svih okolnosti slučaja, donosi odluku o zakonodavstvu koje se primjenjuje. Pri donošenju odluke obvezno je uzeti u obzir stanje koje se predviđa u sljedećih 12 mjeseci.

O svojoj odluci obavještava nadležne ustanove svih država članica u kojima se obavlja djelatnost ili u kojima se nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili poslodavca. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) nadležna je ustanova za postupak određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje.

Nakon provedenog postupka provjere svih okolnosti slučaja HZMO donosi odluku o zakonodavstvu koje se primjenjuje i izdaje potvrdu A1 ako je određeno da se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo.

Potvrda A1 zadani je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje, da se doprinosi plaćaju u navedenoj državi članici (smatra se da obavlja sve svoje djelatnosti i da ostvaruje sav svoj dohodak u dotičnoj državi članici) i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.

Potvrda A1 za ove osobe izdaje se najduže za razdoblje od 12 mjeseci, a osoba je dužna obavijestiti HZMO o svakoj promjeni okolnosti koje mogu utjecati na odluku o zakonodavstvu koje se primjenjuje (npr. promjena poslodavca ili države prebivališta).

Nakon 12 mjeseci osoba je dužna dostaviti novu prijavu (dostavlja se unaprijed jedan mjesec ranije), te HZMO nakon provedenog postupka izdaje novu potvrdu A1 za narednih 12 mjeseci. Više informacija možete naći u Vodiču za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica Europske unije na internet stranici zavoda http://www.mirovinsko.hr.

PRIJAVA A1 ZA OSOBE KOJE RADE U VIŠE DRŽAVA EU –Otvori