Prijava paušalnog dohotka na obrascu PO-SD

Posted on 29.12.2017. in Novosti

Podsjećamo obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu da je zakonski rok za predaju  Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak ,odnosno  obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine  (ponedjeljak 15. siječnja 2018. godine).

Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2017. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti osim  primljene novčane potpore za samozapošljavanje dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kao malu pomoć u izvršavanju vaših zakonskih obveza pripremili smo obrazac PO-SD.xlsx PO-SD.pdf