Pružanje obrtničkih usluga u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačkoj

Posted on 2.10.2013. in Novosti

Poštovani obrtnici,

temeljem upita o pružanju obrtničkih usluga u EU, dostavljamo Postupanje kod prekograničnog pružanja usluga u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačkoj, od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, KLASA:011-04/10-01/03, URBROJ: 521-IX-02-13-82, od 16. rujna 2013. godine., u prilogu.

Uredbom Vlade RH od 26. 06. 2013. (NN, 79/13) recipročno je određena Lista ograničenja za rad radnika članicama EU za Maltu, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Cipar, Austriju, Veliku Britaniju, Sloveniju, Belgiju, Španjolsku, Luksemburg i Grčku, koje su prema nama uvele ograničenje rada. Ograničenje je uvedeno po formuli „2+3+2“, odnosno početno ograničenje od dvije godine s mogućnosti produljenja na još tri, a uz opravdan razlog  još i za dvije godine te se na radnike iz navedenih država primjenjuju odredbe za rad državljana trećih država.

Radnici ostalih država, koje su nama otvorile tržište rada mogu u RH raditi i pružati usluge bez potvrde o prijavi rada. Države, koje su otvorile tržište rada, su Portugal, Poljska, Švedska, Rumunjska, Mađarska, Irska, Slovačka,Češka, Danska, Finska, Estonija, Litva i Latvija.

Navedeno bitno ograničenje dijelom se može ublažiti pružanjem prekograničnih usluga koje su opisane Zakonom o uslugama, odnosno Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu EU, a kojom se omogućuje nesmetano prekogranično pružanje većine usluga, odnosno obrtničkih djelatnosti. Pri tome je potrebno pribaviti, ovisno o zemlji članici EU, određene dozvole. Više informacija dostupno je na:

– Jedinstvena kontakt točka Republike Hrvatske za prekogranično pružanje usluga i poslovnog nastana smještena je pri Centru za poslovne informacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (http://www.psc.hr).

– EUGO mreža jedinstvenih kontaktnih točaka, unutar cijelog unutarnjeg tržišta Europskog ekonomskog prostora (http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm/).

– HOK, Jedinstveno EU tržište (http://www.hok.hr/jedinstveno_eu_trziste).

Privitak :
Dopis Ministarstva vanjskih i europskih poslova – Postupanje kod prekograničnog pružanja usluga u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačkoj –Otvori (.pdf Adobe reader dokument )