Sajmovi

Svi zainteresirani obrtnici za izlaganje na sajmovima mogu se javiti u Obrtničku komoru Osječko-baranjske županije na tel. 310-160 ili na e-mail ok.osijek@hok.hr

29. JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM U GUDOVCU

25. OSJEČKI JESENSKI SAJAM