U tijeku prijave za izlaganje na 18. Obrtničkom sajmu u Osijeku

Posted on 2.02.2017. in Novosti

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, poziva obrtnike Osječko-baranjske županije na izlaganje na 24. OSJEČKOM PROLJETNOM SAJMU i 18. OBRTNIČKOM SAJMU, koji se održava od 03. – 05. 03. 2017. godine na sajamskom prostoru Pampas u Osijeku, Ulica Šandora Petefija 204/a.

Zainteresirani izlagači – obrtnici, svoj nastup na 18. OBRTNIČKOM SAJMU prijavljuju Osječkom sajmu d.o.o. Osijek, Šandora Petefija 204/a, ispunjenom, ovjerenom i potpisanom Prijavom za izlaganje na sajmu na kojoj mora biti napisan cjelovit i točan broj žiro računa.

Osječki sajam d.o.o. po primitku Prijave za izlaganje, obrtnicima – izlagačima dostavlja Ponudu s pregledom troškova izlaganja na sajmu. Isti primjerak Ponude dostavlja se Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije koja će za sve obrtnike objedinjeno dostaviti zahtjev za sufinanciranje Osječko-baranjskoj županiji kako bi obrtnici ostvarili pravo na sufinanciranje.

Rok za podnošenje Prijava i Ponuda je 24.02. 2017. godine.

Obrtnici koji do tog datuma ne podnesu prijavu neće moći ostvariti pravo na sufinanciranje.

Obrtnici s uredno plaćenim obvezama prema Komori mogu ostvariti sufinanciranje nastupa na sajamskoj priredbi do 50% troškova (bez PDV-a)

Troškovi koji su obuhvaćeni sufinanciranjem su najam prostora i opreme, priključak na električnu energiju i upisa u katalog izlagača, neovisno o veličini izložbenog prostora. Ponudu za ove troškove po prijavi dostavit će Osječki sajma d.o.o.

Za uređenje prostora i promidžbeni materijal koji se također sufinanciraju, obrtnici su dužni ponude izravno dostaviti Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije do 24.02.2017. godine.

Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje svih gore navedenih troškova obrtnik – izlagač je dužan Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije dostaviti dokaz o plaćenim računima.

Po izvješću Obrtničke komore Osječko-baranjske županije i dokazu o plaćenim računima svih obrtnika Osječko-baranjska županija će izvršiti uplatu sufinanciranog iznosa na žiro račun obrtnika.

Za sve nejasnoće javiti se Osječkom sajmu d.o.o. i Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije.