Upitnik za poslodavce za izdavanje A1 potvrde – Detašmani

Posted on 9.07.2013. in Poslovanje u EU

UPITNIK ZA POSLODAVCE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE A1 – IZASLANJE

ZAPOSLENIH OSOBA U EU

Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja poslodavac koji šalje svoje radnike iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

EU radi obavljanja posla za tog poslodavca, privremeno u određenom razdoblju (izaslani radnici).

Uz ovu tiskanicu poslodavac dostavlja i popunjenu tiskanicu Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU, za svakog radnika posebno.

IZASLANJE ZAPOSLENIH OSOBA U EU

 Za izaslanje zaposlene osobe, koju poslodavac šalje u drugu državu članicu, radi obavljanja posla za tog poslodavca u određenom razdoblju, potrebno je ispuniti određene uvjete, neke na strani poslodavca, a neke na strani radnika. Na izaslanu osobu i nadalje će se primjenjivati zakonodavstvo države članice iz koje je izaslana pod uvjetom da:

1. izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca
2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu
3. da se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo te države članice najmanje 1 mjesec neposredno prije izaslanja
4. poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u toj državi članici
5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja

Ako su navedeni uvjeti ispunjeni Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdaje za svakog izaslanog radnika potvrdu. A1 kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Potvrda A1 je zadani obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o tome da je radnik izaslan, te da ne mora u određenom razdoblju plaćati doprinose u državi rada jer ih plaća u državi iz koje je izaslan.

Kod izaslanja potvrda A1 ne može se izdati za razdoblje duže od 24 mjeseca. Iznimno, moguće je za istu osobu tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (duže od 24 mjeseca, a najduže 5 godina). Ako postoji opravdan razlog npr. ako se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja.Otvori

Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja (dostavlja se na posebnoj tiskanici Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883).

Za vrijeme trajanja razdoblja izaslanja poslodavac je