Važniji uplatni računi od 01.01.2019.

Posted on 10.06.2019. in Novosti

Na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, br. 113/18) ministar financija donosi Naredbu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (Narodne novine, br. 12/19).

DOPRINOSI ZA OBRTNIKA