VAŽNO!

Posted on 18.12.2013. in Novosti

OBAVIJEST

Člankom 93. Zakona o obrtu (NN 143/13) propisano je:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

12. ako s učenicima koje je primio na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ne sklopi ugovor o naukovanju (članak 61. stavak 1.).

Sukladno gore navedenom obrtnici koji nemaju ovjeren ugovor nadležnog ministarstva ne smiju primati učenike na naukovanje dok ugovor ne bude ovjeren.