Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje samozaposlenih osoba u EU

Posted on 9.07.2013. in Poslovanje u EU

Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja samozaposlena osoba koja se želi izaslati iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu EU radi obavljanja djelatnosti, privremeno u određenom razdoblju. Odredbe o izaslanju omogućuju i samozaposlenim osobama da privremeno obavljaju svoju djelatnost u drugoj državi članici, a da se na njih za to vrijeme primjenjuje zakonodavstvo matične države.

Uvjeti koje kod izaslanja moraju zadovoljiti su sljedeći:
1. izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca
2. redovno obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u državi iz koje su izaslani (ako obavljaju značajan dio svoje djelatnosti u toj državi, da su je obavljali dva mjeseca prije izaslanja, te da i nadalje ispunjavaju sve potrebne uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi je mogli nastaviti po povratku)
3. djelatnost koju će obavljati u državi rada slične je naravi onoj koju obavljaju u matičnoj državi

Smatra se da će osoba moći nastaviti svoju djelatnost u matičnoj državi po završetku izaslanja ako:

1. zadržava poslovni prostor u matičnoj državi
2. plaća porez i doprinose u matičnoj državi
3. ima registriranu djelatnost kod nadležnog tijela u matičnoj državi za vrijeme izaslanja

Kod procjenjivanja je li djelatnost koju će samozaposlena osoba obavljati u državi u koju je izaslana slične naravi onoj koju obavlja u matičnoj državi, procjenjuje se stvarna narav djelatnosti.

Ako su ispunjeni navedeni uvjeti za izaslanje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdaje potvrdu A1 kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Potvrda A1 je zadani obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o tome da je osoba izaslana, te da ne mora u određenom razdoblju plaćati doprinose u državi rada jer ih plaća u državi iz koje je izaslana.

Kod izaslanja potvrda A1 ne može se izdati za razdoblje duže od 24 mjeseca. Iznimno, ako postoji opravdan razlog npr. ugovoreni posao ne može biti završen u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja. Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja (dostavlja se na posebnoj tiskanici Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883).

Za vrijeme trajanja razdoblja izaslanja osoba je dužna obavještavati HZMO o svim promjenama koje se tiču izaslanja, a posebno ako predviđeno izaslanje nije započelo ili ako završi prije predviđenog roka (potrebno je vratiti izdanu potvrdu A1 radi njenog poništavanja).

Više informacija o izaslanju možete naći u Vodiču za izaslanje radnika u Europskoj uniji na internet stranici zavoda

http://www.mirovinsko.hr.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje samozaposlenih osoba u EU –Otvori