Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – Izaslanje zaposlenih osoba u EU

Posted on 12.07.2013. in Poslovanje u EU

Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja poslodavac koji šalje svoje radnike iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu EU radi obavljanja posla za tog poslodavca, privremeno u određenom razdoblju (izaslani radnici), za svakog radnika kojeg namjerava izaslati. Uz ovu tiskanicu poslodavac dostavlja i popunjenu tiskanicu Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU. IZASLANJE ZAPOSLENIH OSOBA U EU.

Za izaslanje zaposlene osobe, koju poslodavac šalje u drugu državu članicu, radi obavljanja posla za tog poslodavca u određenom razdoblju, potrebno je ispuniti određene uvjete, neke na strani poslodavca, a neke na strani radnika. Na izaslanu osobu i nadalje će se primjenjivati zakonodavstvo države članice iz koje je izaslana pod uvjetom da:

1. izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca
2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu
3. da se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo te države članice najmanje 1 mjesec neposredno prije izaslanja
4. poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u toj državi članici
5. postoji neposredna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja

Ako su navedeni uvjeti ispunjeni Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdaje za svakog izaslanog radnika potvrdu A1 kojom se potvrđuje da se na osobu i nadalje primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o socijalnom osiguranju. Potvrda A1 je zadani obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o tome da je radnik izaslan, te da ne mora u određenom razdoblju plaćati doprinose u državi rada jer ih plaća u državi iz koje je izaslan.

Kod izaslanja potvrda A1 ne može se izdati za razdoblje duže od 24 mjeseca. Iznimno, moguće je za istu osobu tražiti produženje trajanja razdoblja izaslanja (duže od 24 mjeseca, a najduže 5 godina). Ako postoji opravdan razlog npr. ako se ugovoreni posao ne može završiti u roku od 24 mjeseca, moguće je u posebnom postupku, uz pristanak nadležne ustanove države u koju je osoba izaslana, produžiti razdoblje izaslanja.

Zahtjev za produženje izaslanja podnosi se unaprijed, prije isteka postojećeg izaslanja (dostavlja se na posebnoj tiskanOtvoriici Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883).

Za vrijeme trajanja razdoblja izaslanja poslodavac je dužan obavještavati HZMO o svim promjenama koje se tiču izaslanja, a posebno:

‐ ako predviđeno izaslanje nije započelo ili ako završi prije predviđenog roka (potrebno je vratiti izdanu potvrdu A1 radi njenog poništavanja)
‐ o razdobljima prekida izaslanja dužim od 2 mjeseca
‐ o raspoređivanju izaslanog radnika drugom poslodavcu u državi rada

Više informacija o izaslanju radnika možete naći u Vodiču za izaslanje radnika u Europskoj uniji na internet stranici zavoda http://www.mirovinsko.hr.

Tiskanica Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU – Otvori

 Vodić za izaslanje radnika u Europskoj uniji – Otvori