Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti – hrvatski obrtnici očekuju odgovore!

Posted on 23.10.2015. in Novosti

Kako bi poboljšali poslovnu klimu u Hrvatskoj i kako bi država stvorila poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje te uvjete za rast i razvoj obrtništva i ukupnog gospodarstva, Hrvatska obrtnička komora (HOK) oblikovala je šest glavnih zahtjeva budućoj vlasti.

Hrvatska obrtnička komora poziva sve koji žele participirati u vlasti i stvaranju boljeg gospodarstva te utjecati na budućnost hrvatskog obrtništva da se očituju na ove zahtjeve i dostave svoje pisane komentare i prijedloge u HOK. Nakon parlamentarnih izbora, Hrvatska obrtnička komora očekuje da će se ovi problemi riješiti u partnerskom odnosu nove vlasti i HOK-a. 

I. JAČANJE PRAVNOG POLOŽAJA OBRTNIKA

Tražimo:

–        izjednačavanje statusa obrtnika s ostalim sudionicima na tržištu

–        postupanje inspekcijskih službi kroz preventivu i edukaciju prije represije

–        smanjenje administrativnih barijera u poslovanju

II. FLEKSIBILNO RADNO ZAKONODAVSTVO I ZAPOŠLJAVANJE

Tražimo:

–        jednostavnije zapošljavanje za povremene poslove

–        izjednačavanje prava obrtnika s radnicima

–        iskoristiti potencijal Hrvatske obrtničke komore za prekvalifikaciju nezaposlenih

III. STABILNA POREZNA POLITIKA I FINANCIRANJE OBRTA

Tražimo:

–   dosljednu provedbu Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

–        poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika

–        lakši pristup kreditima i drugim izvorima financiranja

IV. FINANCIJSKA DISCIPLINA – BOLJA NAPLATA POTRAŽIVANJA

Tražimo:

–        dosljednu primjenu propisanih rokova plaćanja

–        neoporezivi otpis nenaplativih potraživanja

–        uvođenje jamca – platca za obveze prema Državnom proračunu

V. STRUKOVNO OBRAZOVANJE – TEMELJ RAZVOJA

Tražimo:

–        uvođenje dualnog sustava strukovnog obrazovanja

–        odgovornost i suradnju svih dionika u strukovnom obrazovanju

–        promociju i veći značaj strukovnih kvalifikacija te cjeloživotnog obrazovanja

VI. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – ZASTUPNICA INTERESA OBRTNIKA

Tražimo:

–     povećati zastupljenost obrtnika u saborskim odborima, u Koordinaciji Vlade RH i u radnim grupama ministarstava

–          priznavanje Hrvatske obrtničke komore kao poduzetničke potporne institucije

Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti s detaljnim obrazloženjima u privitku:

HOK_zahtjevi_obrtnika_novoj_vlasti_i_obrazlozenja_zahtjeva_2015-10-22.pdf 247,93 kB