Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

Posted on 13.08.2013. in Novosti

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 93/13 objavljen Zakon o inspekcijama u poljoprivredi. Zakon je stupio na snagu 20.07.2013. godine.

Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora, te druga pitanja važna za rad inspekcija u poljoprivredi.

Inspekcije u poljoprivredi su :

– poljoprivredna inspekcija,

– stočarska inspekcija,

– vinarska inspekcija i

– inspekcija za kakvoću hrane

Inspekcije u poljoprivredi u okviru svojeg djelokruga obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa, te propisa Europske unije kojima se uređuje područje poljoprivrede i hrane.

Poslove poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane, obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi.

Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se područne jedinice: Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split.

1) Područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

2) Područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

3) Područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije

4) Područna jedinica Rijeka obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

5) Područna jedinica Split obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Poslove inspekcija u poljoprivredi obavljaju:

– poljoprivredni inspektori,

– stočarski inspektori,

– vinarski inspektori i

– inspektori za kakvoću hrane

Inspekcijski nadzor obavlja se bez prethodne najave.

Iznimno, o početku obavljanja nadzora inspektor može obavijestiti nadziranu fizičku ili pravnu osobu, ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost nadzora.

Odluka o proglašenju zakona o inspekcijama u poljoprivredi – Otvori