Skip to content

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,…), odnosno da dođete k nama u Komoru po savjet. 

1. KORAK
Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave
– upitati za detaljnije informacije
– prikupiti potrebnu dokumentaciju:

a) preslika osobne iskaznice
b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u RH
c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti
–  ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu
 – ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta  
 – izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK
– preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
– izraditi pečat (Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ili obrtnica)
– otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci

1. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar
2. Pečat
3. Osobna iskaznica

3. KORAK – HZMO, HZZO
– prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Nakon što ste napravili upis u mirovinsko osiguranje, automatski se vrši upis u zdravstveno osiguranje.

4. KORAK – Porezna uprava
– prijava u poreznu upravu u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt trebate prijaviti ispostavi porezne uprave, nadležnoj prema sjedištu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika.