Edukacija za sustav turističkih zajednica i privatni turistički sektor

Posted on 23.08.2013. in Novosti

EDUKACIJA

 Hrvatska turistička zajednica će sukladno Programu rada za 2013. godinu realizirati projekt edukacije za primjenu suvremenih marketinških strategija, tehnologija i alata za sve razine sustava turističkih zajednica te predstavnike javnog i privatnog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja, a time i poboljšala učinkovitost promocije na mikro i makro razini.

Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica će u suradnji s Institutom za turizam te tvrtkama JanusPim i Algebra provesti specijalizirane obrazovne programe podijeljene u pet područja edukacije pomoću kojih će sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo teorijska, nego i praktična znanja o načinima poboljšanja aktivnosti vezanih uz sve elemente marketing miksa.

Edukacija je namijenjena rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije (hotelijerstvo, kampovi, turističke agencije i drugo). Edukacija bi trebala rezultirati poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika te mogućnošću njihove neposredne primjene u poslovanju.

Institucije koje će provoditi edukaciju imaju sve relevantne kvalifikacije i iskustvo te predavače s vrhunskim edukacijskim sposobnostima za obrazovanje u pet područja koja su predmet edukacije u ovoj godini, a to su:

  1. Razvoj proizvoda,
  2. Marketing u turističkoj industriji
  3. Komunikacijske i upravljačke vještine,
  4. Informacijske tehnologije u turizmu,
  5. Interni marketing.

U prilogu ovog dopisa šaljemo Vam detaljnu tablicu s naznačenim područjima edukacije, modulima, sadržajem edukacije, trajanjem edukacije, brojem lokacija, ciljanom skupinom polaznika za područja edukacije.

Predviđeno je da se do kraja studenoga ove godine na svakoj od šest lokacija (Zagreb, Osijek, Pula/Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik) održi 14 seminara/modula iz gore navedenih pet područja edukacije. To je ukupno 15 dana predavanja u svakoj navedenoj destinaciji, zbog toga jer je modul III. iz područja Marketing u turističkoj industriji, zamišljen kao dvodnevni seminar, dok su svi ostali seminari/moduli jednodnevni.Prijave će se obavljati na http://business.croatia.hr/hr-HR/Edukacija.

O svim predavanjima u vašoj destinaciji bit ćete obaviješteni putem poziva. Predavanja će se odvijati od 10.00 do 17.00 sati s pauzom za kavu i pauzom za ručak u organizaciji Hrvatske turističke zajednice.

 

OPIS PROJEKTA EDUKACIJE

Sve zaoštrenija konkurentska utakmica na međunarodnom turističkom tržištu nameće potrebu kontinuiranog poboljšanja učinkovitosti promotivnih i drugih tržišnih aktivnosti kako bi se zadržale ili poboljšale stečene tržišne pozicije i osigurala prepoznatljivost na tržištu, a time i prednost u odnosu na konkurenciju. Jedan od ključnih uvjeta za jačanje konkurentskih pozicija je i kvalitetan marketinški nastup kako Hrvatske turističke zajednice, tako i drugih dionika javnog i privatnog sektora koji sudjeluju u prodaji i promociji hrvatske turističke ponude na međunarodnom turističkom tržištu.

Budući da kvalitetan marketinški nastup nije moguć bez kontinuirane primjene suvremenih marketinških strategija, tehnologija i alata od strane relevantnih dionika javnog i privatnog sektora, u tom kontekstu, potrebna je kontinuirana i sveobuhvatna edukacija predstavnika javnog i privatnog turističkog sektora (sve razine sustava turističkih zajednica, ostali subjekti javnog sektora, subjekti privatnog sektora) kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja i performanse, a time i poboljšala uspješnost/učinkovitost promocije na mikro i makro razini. Pored toga potrebno je unapređivati i znanja i vještine vezana uz kreiranje novih proizvoda (selektivni oblici turizma, složeni turistički proizvodi za tržište posebnih interesa i dr.), kao i njihov uspješan plasman na tržište, prije svega međunarodno na koje je hrvatski turizam dominantno orijentiran.

 

Dodatna edukacija za primjenu suvremenih marketinških strategija, tehnologija i alata, potrebno je prije svega djelatnicima svih razina sustava turističkih zajednica (TZ općina i gradova, županija i Hrvatska turistička zajednica) čije su zakonske zadaće kontinuirano unapređivanje turističke ponude i njezina učinkovita promocija u zemlji i inozemstvu.

 

Iako ovisno o segmentu turističkog poslovanja i veličini gospodarskih subjekata, postoje značajne razlike u osposobljenosti zaposlenika za primjenu/korištenje suvremenih marketinški strategija, tehnologija i alata (a time i u edukativnim potrebama), nesporno je da cijeli hrvatski turistički privatni sektor također ima potrebu kontinuiranog educiranja posebice za segment marketinga koji sve više ovisi o modernim tehnologijama i alatima. Izuzev u sektoru hotelijerstva, većina gospodarskih/poslovnih subjekata u drugim sektorima turističke ponude su mali i srednji poduzetnici koji nemaju zasebne službe ili timove specijalizirane za pojedine segmente poslovanja, te samim tim teže mogu sami osposobljavati djelatnike za primjenu novih tehnologija.

 

Slijedom naprijed navedenog, u svrhu povećanja sveobuhvatne marketinške učinkovitosti te praćenja i primjene najnovijih marketinških tehnologija i trendova u turizmu, Programom rada Hrvatske turističke zajednice planirane su aktivnosti za tematizirano educiranje zaposlenika svih segmenata i razina javnog i privatnog turističkog sektora. Vezano na to, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s odabranim institucijama treba provesti učinkovite i osmišljene obrazovne programe putem kojih će osoblje dionika svih segmenata i razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sve elemente marketing miksa. Edukacija je namijenjena rukovoditeljima i menadžerima na visokim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, višem i srednjem menadžmentu sustava turističkih zajednica (Hrvatska turistička zajednica, turističke zajednice županija, gradova, općina i mjesta) te predstavnicima svih segmenata turističke industrije (hotelijerstvo, kampovi, turističke agencije i dr.). Edukacija mora rezultirati poboljšanjem praktičnih znanja i vještina polaznika, te mogućnošću njihove neposredne primjene u operativnom djelovanju/poslovanju.

 

Institucije koje će provoditi edukaciju trebaju imati referentne kvalifikacije i iskustvo, te predavače s vrhunskim edukatorskim sposobnostima za obrazovanje koje je predmet otvorenog postupka nabave. Institucije koje će provoditi edukaciju također trebaju imati relevantne reference, odnosno iskustvo u edukaciji za turistički sektor i/ili reference/iskustvo na razvojnim i drugim projektima za turistički sektor koji uključuju i komponentu edukacije.

Predmet edukacije su sljedeći programi:  Otvori.

Link za prijavu područja Osijek : Otvori