Skip to content

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup svojih članova na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2023. godine

  • by

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2023. godine (IHM 2023.), koji će se održati od 8. do 12. ožujka 2023. godine. 

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u svijetu s oko 1.000 izlagača iz preko 60 država svijeta, mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset i pet godina, a koji prosječno posjeti preko 110.000 posjetitelja.

Nakon svima poznatih problema s epidemijom korona virusa i neodržavanja važnih sajmova u Europi, sajam u Münchenu ponovno okuplja poduzetnike i korisnike njihovih usluga na jednom mjestu, u srcu Europe.

Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2023. godine održava se u 6 moderno opremljenih paviljona sajma, kao i predvorju sajma, paralelno sa sajmom „GARTEN MŰNCHEN 2023.“, na površini izlaganja od 76.000 m2 koja obuhvaća tematske grupe izlaganja: „TEHNIKA I TRANSPORT“, „GRADNJA I MODERNIZACIJA“, „STANOVANJE I UREĐENJE“, „OBRTNIŠTVO I MALO PODUZETNIŠTVO KAO GENERATOR RAZVOJA GOSPODARSTVA“, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, izrade dijelova za vozila i strojeve, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladnonjegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, dežurnu osobu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute i kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.

U nastavku možete pronaći informacije vezane za sajam, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu.

Mole se zainteresirani obrtnici/poduzetnici za sufinancirani nastup na sajmu u Műnchenu da što ranije popune prijavne materijale i pošalju ih u Hrvatsku obrtničku komoru kako bi stručna služba Komore stigla na vrijeme i kvalitetno prijaviti, pripremiti i najaviti njihov nastup na ovom važnom sajmu jer je izložbeni prostor za sufinanciranje ograničen te su rokovi prijave i pripreme nastupa zadani terminima od stručnih službi sajma.

Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2023. (IHM 2023.), www.ihm.de

Adresa sajma: Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München; Njemačka

Termin održavanja sajma: 8. – 12. ožujka 2023.

Radno vrijeme sajma: 09,30 – 18,00 sati

Cijena izlagačkog prostora za članove HOK-a, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a od 50% iznosi 150,00 EUR/m2 + PDV (25%), odnosno 187,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a, iznosi 300,00 EUR/m2 + PDV (25%), odnosno 375,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

*1 EUR= 7,53450 kuna.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 28. siječnja 2023. godine ili do popune izložbenog prostora. 

Dostava prijavnog materijala: Hrvatska obrtničku komora, Ilica 49/II, p.p. 166, 10000 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili ispunjenu i potpisanu prijavu možete skenirati i poslati putem elektroničke pošte na: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda i dužan je pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije možete se javiti g. Draženu Horvatu na: 01/48 06 650, telefaks: 01/48 46 610 ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge kvalitetno predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Na dnu stranice možete pronaći:

  • Prijavne materijale za prijavu nastupa na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Műnchenu 2023. godine
  • Informaciju o obradi podataka izlagača za potrebe organizacije sajma

 


 Preuzimanja