Skip to content

Humanitarna akcija “Obrtnici za stradale od potresa”

 • by

 

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA

U SVRHU UTVRĐIVANJA ŠTETE NASTALE OD POTRESA U PROVEDBI HUMANITARNE AKCIJE „OBRTNICI ZA STRADALE OD POTRESA“

 1. Opće informacije

Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb

U obavljanju svoje djelatnosti HOK obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

 1. Kontakt

Email: hok@hok.hr

Tel: 01 4806 666

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

HOK je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: „Uredba“), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedenu e-mail adresu ili telefonski u pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka.

 1. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke HOK obrađuje sa svrhom poduzimanja radnji vezanih za Vašu prijavu za utvrđivanje štete nastale od potresa u provedbi humanitarne akcije „Obrtnici za stradale od potresa“.

Svrha obrade osobnih podataka je organizacija provedbe humanitarne akcije. Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka u ovu svrhu je legitimni interes HOK-a koji se sastoji od administrativnih potreba organizacije humanitarne akcije.

 1. Kategorije osobnih podataka koje HOK obrađuje

Kako bi se ostvarila svrha obrade, obrada Vaših osobnih podataka obuhvaća: tvrtka obrta (naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, adresa sjedišta obrta), lokaciji poslovnog prostora (adresa), OIB obrtnika, broj žiro-računa obrta te naziv i sjedište banke u  kojoj se vodi te kontaktne podatke obrtnika. Stanje objekta će se fotografirati.

 1. Korištenje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti radi poduzimanja radnji vezanih za Vašu prijavu za sudjelovanje u provedbi humanitarne akcije, s ciljem organizacije utvrđivanja štete nastale od potresa i provedbe humanitarne akcije „Obrtnici za stradale od potresa“.

 1. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

HOK jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u točki 4. ovog Dokumenta a mogu se dijeliti:

 • financijskim institucijama
 • tijelima komorskog sustava
 • organizacijskim partnerima
 • javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom
 1. Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni deset godina od završetka humanitarne akcije.

 1. Vaša prava

Općenito imate slijedeća prava:

 • imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka.
 • imate i pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • imate pravo na prenosivost podataka odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“, Elektronička pošta: hok@hok.hr.

Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u HOK kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično).

 1. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

GDPR Informacije o obradi podataka