Skip to content

Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20) ministar financija donosi Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21).

DOPRINOSI ZA OBRTNIKA