Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo

Posted on 2.08.2013. in Novosti

Vlada RH usvojila je 1. kolovoza kreditni program HAMAG-a Mikrokreditiranje – prvi korak u poduzetništvo.

Riječ je programu odobravanja mikro-kredita trgovačkim društvima, obrtima te subjektima malog gospodarstva koji su tek u osnivanju ili, pak, ne posluju dulje od 2 godine.

Zahtjev za kredit mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju zaposleno manje od 10 radnika, godišnji prihod do 2 milijuna eura, ili ako su obveznici poreza na dohodak, imaju dugotrajnu imovinu vrijednosti do 2 milijuna eura. Važno je naglasiti kako korisnici kredita mogu biti samo oni mikro gospodarski subjekti koji do datuma podnošenja prijave posluju najviše do 2 godine.

Najniži iznos kredita je 10 tisuća kuna, a najviši 70 tisuća kuna. Krediti se odobravaju u kunama, kamatna stopa je 0,99% godišnje, fiksna, poček do 6 mjeseci, a rok otplate do 5 godina, uključujući i poček.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u opremu i uređaje, osnovno stado/jato, povrćarstvo, cvjećarstvo i ratarstvo, kupnju/adaptaciju zemljišta i poslovnih objekata te razvoj softverskih i IT rješenja. Udio u ukupnom iznosu kredita iznosi najmanje 50% osnovnih sredstava i najviše 50% obrtnih sredstava.

Ne kreditira se: ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; izgradnja/kupnja stambenih i poslovnih prostora radi stanovanja/prodaje, odnosno radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističkih djelatnosti; trgovina; kupnja, izgradnja, rekonstrukcije i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti; benzinske postaje; nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.

Kreditna sredstva se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Prilikom odobravanja kredita prednosti imaju: žene, mladi (do 30 godina starosti), nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe romske nacionalnosti, poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću, poduzetnici koji prema indeksu razvijenosti posluju na području i skupine jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Više informacija na http://www.hamaginvest.hr/