Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na galeriji

Posted on 14.05.2020. in Novosti

Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.
Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora površine 14,74 m2 koja se nalazi na galeriji stambeno poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

–    Rok trajanja zakupa iznosi minimalno 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima
–    Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove
–    Početna cijena zakupa je 650,00 kn bez PDV-a. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. Uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV
–    Rok za podnošenje ponuda je do 28.05.2020. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na broj telefona 01/48 06 666
–    Način dostave pismenih ponuda: u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan do 28.05.2020. u vremenu od 8,00-15,30 sati
–    Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava Matice
–    Prednost pri odabiru imaju ponude koje se odnose na proizvodno – trgovačku djelatnost
–    Prostor nije namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti