Natječaj za zakup 25 poslovnih prostora u vlasništvu države – prostori na lokacijama u Osijeku

Posted on 7.05.2018. in Novosti

Raspisan je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.  Za zakup je ponuđeno 25 poslovnih prostora u Osijeku. Većina ih je na atraktivnim lokacijama poput Županijske ulice (centar) i Kuhačeve ulice (Tvrđa) u Osijeku, te na drugim također atraktivnim lokacijama.

Pregledi poslovnih prostora,  koji se daju u zakup u „viđenom stanju“, organizirani su od 14. do 21. svibnja 2018. u terminima određenim natječajem. Predložene djelatnosti u poslovnim prostorima  su od  ugostiteljske, trgovačke, uredske, uslužne, zanatske do proizvodne te ostalih djelatnosti.   Početne cijene zakupa su od cca 289,00 do 10 394,00 kuna ovisno o zoni i veličini prostora,  a veličine prostora od cca 14,00 do 146,00 m2.

Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup je 28. svibnja 2018. do 12,00 sati , a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina, ako je ispunio uvjete natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine.

U posljednja tri natječaja za zakup poslovnih prostora na području Republike Hrvatske ukupno je objavljeno 98 poslovnih prostora, te je za iste pristiglo 548 ponuda. Za najpovoljnijih 65 u tijeku je sklapanje Ugovora o zakupu.  Naglasak je na proaktivnom pristupu, odnosno aktiviranje praznih prostora u vlasništvu države, te i sad očekujemo dobar odaziv na natječaj.

Adrese prostora, raspored pregleda kao i svi detalji te uvjeti natječaja objavljeni su u Javnim pozivima za podnošenje ponuda za zakup 1/18: http://www.hr-nekretnine.hr/natjecaji.html, https://imovina.gov.hr/vijesti/8.  Link na poslovne prostore s fotografijama: http://www.hr-nekretnine.hr/natjecaj-2018-1.html