Skip to content

Članovi Komore ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore su:

 • aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore
 • upravljati preko svojih predstavnika Komorom
 • sudjelovati u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori
 • usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori
 • predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore, organizirati savjetovanja i obavljati konzultacije
 • prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika
 • davati, tražiti i primati izvješća, te potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost
 • pred Sud časti HOK-a iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u obavljanju obrta
 • preko Komore i HOK-a surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema u gospodarstvu
 • preko tijela Komore predlagati tijelima HOK-a pokretanje inicijative za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva
 • razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu
 • koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga
 • pridržavati se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike Komorskog sustava
 • uredno podmirivati komorski doprinos