Skip to content

Na razini Republike Hrvatske djeluje Hrvatska obrtnička komora koja predstavlja samostalnu stručno-poslovnu organizaciju obrtnika. HOK je osnovan radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima. Članstvo u HOK-u je obvezno.

Na razini županija djeluju područne obrtničke komore koje su osnovane radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na određenom se području (županiji) može osnovati samo jedna područna obrtnička komora. U Republici Hrvatskoj djeluje 20 područnih obrtničkih komora. Područne obrtničke komore članovi su Hrvatske obrtničke komore.

Na razini gradova djeluju udruženja obrtnika čija je zadaća promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave. Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom i strukovnom načelu i članovi su područne obrtničke komore. U Republici Hrvatskoj djeluje 114 udruženja obrtnika.