Skip to content

Zadaće i poslovi Komore određeni su Zakonom o obrtu i Statutom Obrtničke komore Osječko-baranjske županije
Zadaće i poslovi Komore su da na svom području:

 • zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakta,
 • potiče razvojno-istraživački i inventivni rad,
 • zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ,
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo,
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih, majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti, te komisija za licenciranje,
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva,
 • prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta,
 • upućuje stručna mišljenja i prijedloge tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Hrvatskoj obrtničkoj komori o potrebama obrtnika i poduzetnika,
 • pomaže članovima u izradi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa,
 • pomaže u izboru i ponudi potrebnog stručnog kadra,
 • potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova,
 • vodi Registar udruženja obrtnika,
 • koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela, pokreće postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika,
 • Komora je dužna provoditi odluke Hrvatske obrtničke komore,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

Osim navedenih poslova i zadaća Komora obavlja i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje Hrvatska obrtnička komora prenese na Komoru.