Skip to content

Objavljen Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu”

 • by
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu“. Prijave se zaprimaju isključivo od 22.05.2023. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Bespovratna sredstva namijenjen su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:
 • stjecanje obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtnima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine broj 42/08.)
 • stjecanje osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganje naučničkog ispita
 • stjecanje osnovnih znanja o poučavanju naučnika
 • ishođenje/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 159,27/199,08 eur
 • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 424,71 eur
 • polaganje majstorskog ispita –345,08 eur
 • pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 716,70 eur
 • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • polaganje pomoćničkog ispita – 159,27 eur
 • polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 106,18 eur
 • završetak programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 265,45 eur
 • ishođenje dozvola (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja – stvarni troškovi
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

JAVNI POZIV I UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: POTREBNA DOKUMENTACIJA: (za preuzeti) Za sve eventualne nejasnoće, obratite se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.