Skip to content

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

Ispit se provodi u područnim obrtničkim komorama.

Rokovi polaganja u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije u 2024. godini 

 • Proljetni rok            19.02. – 23.03.2024.
 • Ljetni rok                 15.05. – 28.06.2024.
 • Jesenski rok            16.09. – 31.10.2024.
 • Zimski rok                04.11. – 13.12.2024.

Ispit je moguće prijaviti on-line putem stranice Hrvatske obrtničke komore za prijavu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

PRIJAVA ISPITA ON-LINE

Prijava je moguća i osobno u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije. Za prijavu je potrebno donijeti popunjenu PRIJAVNICU  uz koju se obvezno prilaže: rodni list – kopija, osobna iskaznica ili putovnica – kopija, svjedodžba o završenoj srednjoj školi (minimalna razina 4.1) ili druga javna isprava kao dokaz stečene razine kvalifikacije – kopija, dokaz o uplati akontacije ili ukupne cijene ispita. U slučaju potrebe savjetnici za obrazovanje mogu zatražiti da donesete originalne dokumente na uvid. Ispit se prijavljuje u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije, Svilajska 35/II, Osijek

Cijena ispita

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju cijena ovog ispita iznosi 106,18 EUR* (800,00 kn)
Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 26,55 EUR* (200,00 kn). Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita. Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 79,63 EUR* (600,00 kn)

* Prema službenom tečaju konverzije kune u euro:  1 euro = 7,53450 kn

Uplate izvršiti na žiro račun Obrtničke komore Osječko-baranjske županije:

 • IBAN: HR47 2340 0091 1101 3528 3
 • Model: HR00
 • Poziv na broj odobrenja: OIB uplatitelja
 • Uplatitelj: IME i PREZIME, ADRESA
 • Opis plaćanja: IME i PREZIME – Ispit – poučavanje učenika na naukovanju

Sadržaj ispita

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

 • opći dio: odnosi se na sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • posebni dio: odnosi se na pedagoške osnove obrazovanja učenika, planiranje, programiranje i izvođenje učenja i poučavanja u radnom okruženju te praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.

Program ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju možete pronaći na sljedećoj poveznici PROGRAM ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU.

Literatura

Za pripremu ispita preporučujemo sljedeću literaturu:

 • Miljković, D. i Rijavec, M. (2010). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP d.o.o.
 • Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 • Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
 • Vizek-Vidović V., Vlahović-Štetić V., Rijavec M., Miljković M. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
 • Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.
 • Hrvatska obrtnička komora (2019). Osnove radne pedagogije. Zagreb: Hrvatska obrtnička komora i Pučko otvoreno učilište.
 • Petričević, D. (2006.). Metodika praktične nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Petričević, D. (2007.). Metodika strukovno-teorijske nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Turković, I. (1995.). Osnove metodike praktične nastave. Zagreb: Školska knjiga.
 • Turković, I. (1996.). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Vodič za poslodavce za naukovanje, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships EP4A: https://supportapprenticeships.eu/hr.

Ispitni katalog možete pronaći na sljedećoj poveznici: Ispitni katalog Osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju

Priznavanje ispita i izdavanje duplikata

Putem stranice https://obrazovanje.hok.hr također možete Hrvatskoj obrtničkoj komori predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.

Za sve informacije možete se obratiti Savjetniku za obrazovanje profesoru Željku Belajdžiću na broj telefona 031/310-170.