Skip to content

Obrtnici od sada mogu koristiti jedinstveni obrazac za utvrđivanje kreditne sposobnosti

  • by

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore inicirala je prijedlog izrade jedinstvenog obrasca svih banaka za utvrđivanje kreditne sposobnosti. Nakon provedene analize postojećih obrazaca u  praksi, Sekcija je napravila JEDINSTVENI OBRAZAC BANAKA te po prvi puta uvela nova rješenja za utvrđivanje kreditne sposobnosti posebno za obrtnike i neprofitne organizacije.

Obrazac je usuglašen sa predstavnicima svih poslovnih banaka, uz podršku Hrvatske udruge banaka i Hrvatske narodne banke.

U obrascu su (napokon) i nova rješenja za utvrđivanje kreditne sposobnosti posebno za obrtnike i neprofitne organizacije.

Nadalje, sada su stvoreni i preduvjeti da se programski riješi popunjavanje obrasca – budući da do sada to nije bilo moguće jer je svaka banka zahtijevala drugu vrstu podataka za analizu.

JOB obrazac već je pripremljen u skladu sa izmjenama koje nas očekuju od 01.01.2024. godine te svakako pozivamo sve računovodstvene servise i računovođe da što prije započnu sa korištenjem istog.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore nastojat će primjenu istog obrasca dogovoriti i sa svim leasing kućama, kako bi se poduzetništvo u Hrvatskoj dodatno administrativno rasteretilo.

Obrazac možete preuzeti na poveznici.