Skip to content

OBŽ objavila javne pozive za poticanje i razvoj poduzetništva u 2023. godini

Osječko-baranjska županija objavila je 02. svibnja 2023. g.  četiri javna poziva kao  potporu i pomoć u poslovanju kako poduzetnicima, tako i poduzetničkim potpornim institucijama:

 •  Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na     području  Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i

– kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 1.990,84 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

 • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

 • na sajmovima i izložbama,
 • na znanstveno-stručnim skupovima,
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • -najma i zakupa prostora,
 • -kotizacije,
 • -uvrštenja u sajamski katalog.

 

 • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

 • pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
 • izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
 • organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije,
 • predavača,
 • izrade, pripreme i tiskanja publikacija,
 • usluga medija.

 

 • Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku  djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za:

 • stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i
 • mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

Poduzetnici početnici su subjekti malog gospodarstva koji u tijeku korištenja mentorskih usluga nisu registrirani duže od dvije godine.

Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 26,54 eura po satu mentoriranja, a najviše za mentoriranje pojedinog poduzetnika početnika do 132,72 eura.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost,
 • vanjskih suradnika.

Svi javni poziv otvoreni su do utroška sredstava, a najkasnije do 29. rujna 2023. godine. Potrebni obrasci i prijave nalaze se na internetskim stranicama Županije www. obz.hr, a dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona 031 221-881.

Izvor:  Osječko-baranjska županija ( www.obz.hr )

Detaljnije na poveznici : https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku