Osječko-baranjska županija objavila Javni poziv – potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Posted on 11.03.2021. in Novosti

Osječko-baranjska županija objavila je  Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije  u 2021. godini.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja (nastavno: potpora) dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
  • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
  • marketinške aktivnosti.

Potpora  iznosi  do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim djelatnosti  poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizma.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete vidjeti  OVDJE.