Skip to content

Otvoren Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijeka u 2024.

Grad Osijek objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2024., s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Za provedbu Javnog poziva, koji je otvoren od 20. lipnja 2024. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 20. rujna 2024., Grad Osijek osigurao je ukupno 686.000,00 eura, a prijavitelji se mogu javiti na više mjera, s tim da je maksimalni iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom javnom pozivu 15.000,00 eura.

U sklopu Javnog poziva i ove se godine realizira osam mjera: potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme , za certificiranje proizvoda i procesa, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, za izlaganje na sajmovima te odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj, za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, te potpore za digitalizaciju poslovanja.

Potpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Prijave na Javni poziv predaju se u elektroničkom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek. Uz E-prijavni obrazac prijavitelji trebaju priložiti i priloge u skladu s uvjetima Javnog poziva.

Za vrijeme trajanja Javnog poziva prijaviteljima će biti dostupna Info točka gdje će moći dobiti informacije i pomoć vezano uz eventualne nejasnoće o načinu prijave i drugim pitanjima vezanim uz Javni poziv.

Važna napomena, prije slanja upita putem Info točke potrebno je detaljno u cijelosti pročitati Javni poziv te ukoliko bude nejasnoća mogu tražiti dodatna pojašnjenja i upute. Za savjet i pomoć putem Info točke prijavitelji se mogu javiti u razdoblju od 20.06.2024., a najkasnije do 20.09.2024. slanjem upita na e-mail:  potpore@osijek.hr .

Javni poziv dostupan je ovdje.

Izvor: Grad Osijek ( www.osijek.hr )