Skip to content

PAUŠALISTI – bliži se rok za uplatu prvog predujma poreza na dohodak 2021. godine – od ove godine novi iznosi predujmova

  • by

Novim Pravilnikom o oporezivanju samostalnih djelatnosti smanjena je stopa paušalnog poreza na dohodak s 12% na 10%, a pojedini su gradovi umanjili stopu prireza za tekuću godinu.

Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tromjesečno na račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu (boravištu) poreznog obveznika i to do posljednjeg dana svakog tromjesečja:

I. tromjesečje – do 31. ožujka

II. tromjesečje – do 30. lipnja

III. tromjesečje – do 30. rujna

IV . tromjesečje – do 31. prosinca

Iznos obračunatog paušalnog poreza i prireza uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika, uz oznaku modela uplate HR68, brojčane oznake poreza na dohodak koji se utvrđuje paušalno – 1449, te OIB-a fizičke osobe.

Primjer uplatnog računa za Grad Zagreb:  HR1110010051713312009     HR68     1449 – OIB

Pronađite uplatni račun svog grada/općine, provjerite važeću stopu prireza za svoj grad/općinu i lako izračunajte iznos akontacije koju trebate uplatiti do 31.ožujka 2021. godine uz pomoć tablice izračuna koju smo vam pripremili, a možete je preuzeti ispod ove objave. 

 

HOK – izračun tromjesečne akontacije paušalnog poreza na dohodak i prireza.xlsx